Villkor kommissionsförsäljning

Lämna in det du vill sälja – priset sätter du själv vid inlämnande alternativt så sätter vi ett pris åt dig enligt marknadens aktuella priser. Du har möjlighet att ange ett lägsta pris som du kan tänka dig att sälja för! Priserna ska vara rimliga med tanke på varans skick. 

När du lämnar in varor fyller du i en kundlista med artiklar, skick, färg och eventuellt lägsta pris samt dina kontaktuppgifter.

För varje såld vara tar vi ut 30 % i provision av försäljningssumman. Undantag gäller utrustning med ett försäljningspris över 1000 kr, då utgår en provision på 20 % av försäljningssumman. På varor med ett pris över 5000 kr utgår en provision på 10 %.
Vi tillämpar vinstmarginalbeskattning vid försäljning av begagnade varor. Observera att vi även lagerför en del nya artiklar.

Artiklarna ska vara hela och så rena som möjligt, vid behov av tvätt (täcken) debiteras 50 kr. Artiklar som kräver lagning för att kunna brukas kan nekas, rådgör med Kavalleristen om du är osäker! Vi förbehåller oss rätten att neka försäljning av varor som det inte finns något restvärde i p g a ålder, användningsområde eller skick. Vill du skänka dessa för återbruk går det dock bra.

Försäljningen av dina inlämnade artiklar pågår under 3 månader från inlämningsdatum, efter 3 månader kan du hämta ut det som är kvar alternativt överlåta det till butiken, i mån av plats kan en ny 3 månaders-period starta. Vill du hämta ut dina varor ansvarar du själv för att plocka fram dessa från hyllorna. Meddela butiken innan!

Alla artiklar hålls försäkrade för stöld och brand av Kavalleristen. Observera att det endast gäller när varorna befinner sig i butik.

Sadlar får lämna butiken för att provas av kund mot ID-kontroll och pant som återbetalas vid återlämnande i samma skick om säljaren tillåter detta, då gäller dock inte butikens försäkring. Prov av sadlar utanför butiken går bra i mån av plats. 

Utbetalning av sålda varor sker månadsvis den 1a vardagen påföljande månad. Provisionen dras i samband med utbetalning.

© Copyright Kavalleristen Östansjö